”Vi brygger för kommande generationer”

Det är en sägning som har vuxit till ett motto för hela vår verksamhet under de snart nio år som vi aktivt har arbetat med en heltäckande hållbarhetsstrategi inom Spendrups. För mig fångar den meningen det ansvar vi har som bryggeri och framför allt det som utmärker oss som familjeföretag.

Det handlar om att förvalta och utveckla en verksamhet som är hållbar – hela vägen från korn till kund – men också att förvalta ett arv och en tradition från generation till generation. I oktober förra året genomförde vi en odramatisk men viktig förändring inom koncernen som säkerställer att Spendrups är och förblir ett familjeföretag. Det innebär att familjens långsiktiga engagemang och ansvar tydliggörs ytterligare. Begreppet hållbarhet blir en än mer självklar och levande del av vår verksamhet.

Spendrups drivs i dag av fjärde generationen bryggare. Vi står på många sätt starkare som företag än någonsin tidigare. Framgången ligger till stor del i förmågan att förstå och tolka omvärldens behov och efterfrågan. Vi måste kunna möta detta med attraktiva produkter och tjänster.

Under 2016 har vår dryckesportfölj stärkts med flera alkoholfria och ekologiska produkter som har tagits emot väl av en alltmer hälso- och smakmedveten konsumentkrets. Tillväxten på alkoholfria alternativ är urstark – det är en kategori som är här för att stanna. Även den starka utvecklingen inom ekologiska produkter håller i sig. Under 2016 har även vår försäljning av ekologiskt öl ökat med 90 procent och svarar nu för den största delen av den totala tillväxten inom Spendrups. Av vårt vinsortiment är 18 procent EKO-märkt. En mycket spännande utveckling och jag gläds särskilt åt att vi har kunnat möta upp detta växande segment med så bra produkter.

Året har dock inte bara varit fyllt av framgångar. Vår biobränsleanläggning i Grängesberg som sjösattes under 2015, och som på sikt ska göra oss oberoende av fossila bränslen i produktionen, har haft betydande inkörningsproblem. Vi har inte nått vårt mål om 100-procentig dravförbränningsgrad, kombinerat med utfasning av oljeanvändning. Det har resulterat i ett intensivt service- och problemlösningsarbete och en sämre klimatpåverkan än planerat.

I skrivande stund ser vi dock ljust på att biobränsleanläggningen kommer att ge full effekt under 2017. Trots tillfälliga bakslag som försenar vår målsättning så kan jag inte låta bli att vara stolt. Organisationen har uppvisat handlingskraft och denna unika anläggning har skapat ett engagemang, både inom och kring Spendrups. Just den viljan – att ständigt utveckla och förbättra – är för mig en förutsättning för ett företag som planerar för generationer i stället för kvartal.

Fredrik Spendrup, vd