Påverkan längs värdekedjan

För att vårt hållbarhetsarbete ska få effekt måste vi hantera de områden där vår påverkan – direkt och indirekt – är som störst. Vi gör det genom att söka samverkan med kunder och leverantörer, och genom att engagera oss i olika nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling.

Bland dem märks Sveriges Bryggerier, Livsmedelsföretagen, Dagligvaruleverantörernas förbund, Näringslivets miljöchefer, Stockholms Handelskammare, Sveriges Annonsörer, Swedish Standards Institute samt Alcohol Update Forum.

Som Sveriges ledande bryggeri utövar vi inflytande såväl bakåt som framåt i vår värdekedja. I den här bilden kan du ta del av några exempel på hur vi arbetar med detta. Bilden beskriver även hur vi bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klicka på de olika delarna i kedjan för att se mer information om respektive del.

Klicka och följ kedjan

Väsentliga frågor

    Vårt angreppssätt

      Globala mål