Om redovisningen

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2016 och är den åttonde som redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI).

Redovisningen sker årligen och den senaste rapporten utkom i maj 2016. Den här rapporten har förberetts i enlighet med GRI Standards: alternativ Core, och är reviderad av en oberoende auktoriserad revisor.

Denna redovisning omfattar all verksamhet inom moderbolaget, samt dotterbolagen Spring Wine & Spirits och Hellefors Bryggeri. Försäljnings- och produktionsvolymer inkluderar även Gotlands Bryggeri, och de ekonomiska siffrorna omfattar hela koncernen.  Redovisningen omfattar även påverkan från transporter och energianvändning i vårt närmaste leverantörsled. Däremot kan vi inte redovisa all påverkan i primärproduktionen och kundled, eftersom vi inte kan garantera uppgifternas riktighet.

Den 30 september 2016 sålde Spendrups Bryggeri AB de helägda dotterbolagen Spendrup Brands AB (varumärkesägare, före detta Spendrup International AB) och Kettinki AB (uthyrning och förvaltning av fastigheter) till dåvarande moderbolaget Spendrup Invest AB. Samtidigt tecknades ett varumärkeslicensavtal mellan Spendrup Brands AB och Spendrups Bryggeri AB som ger Spendrups Bryggeri AB exklusiv rätt att producera, marknadsföra och sälja produkter vars varumärken ägs av Spendrup Brands AB. Efter omstruktureringen förvärvades Spendrups Bryggeri AB av Loka Holding AB den 30 september 2016. Omstruktureringen har inte inneburit några väsentliga förändringar i hållbarhetsfrågor och avgränsningar i förhållande till tidigare redovisningar.