Strategi & styrning

Spendrups är ett familjeföretag med visionen att vara ett bryggeri i världsklass. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete i takt med omvärlden är vägen dit.

Vårt sätt att arbeta

Ansvaret tydligt fördelat

Påverkan längs värdekedjan

Hållbarhetsarbete som ger effekt

Vad säger våra intressenter?

Förväntningar och krav

Om redovisningen

Enligt Global Reporting Initiative

GRI-index

Hållbarhetsarbetet 2016