På svinnjakt i Hällefors

För fyra år sedan var produktionssvinnet på Spendrups bryggeri i Hällefors stort. Medarbetare från alla avdelningar samarbetade för att hitta boven i dramat – och i dag har produktionssvinnet minskat med nästan 75 procent.

På Spendrups bryggeri i Hällefors har en kamp mot produktionssvinnet pågått sedan 2013. Det började med upptäckten att en nyinstallerad produktionslinje inte producerade lika mycket dryck som väntat. Medarbetare på anläggningen mätte produktionssvinnet och såg att det låg på hela 15 procent.

Robert Hallgren, laborant och lokal miljösamordnare i Hällefors, berättar:

– Det här svinnet var en miljö- och resursbov som vi på bryggeriet ville bli av med. Snart blev hela anläggningen involverad, från beredningen och tappningen till teknikavdelningen, miljö- och kvalitetsavdelningen och driftcheferna. Vi kontrollerade våra recept, vi gjorde djupdykningar i enskilda produktioner och vi gick igenom alla maskiner – allt för att hitta källan till problemet.

Var fanns då svinnet?

Efter problemsökningen visade det sig att det fanns på flera ställen: Det läckte ur den nya tappmaskinen som hade installerats, det skedde en viss överfyllnad av flaskorna och all syrup (blandningen av aromer som sedan blir till olika Loka-smaker) nådde inte fram från blandningstanken till tappmaskinen.

– När vi hade åtgärdat problemen sjönk svinnet för anläggningen från 15 till 5 procent, säger Robert Hallgren.  

Under 2016 har arbetet handlat om att finputsa det svinneffektiva arbetssättet tillsammans med anläggningens operatörer, samt att fortsätta följa upp överfyllnaden av flaskor. I september avslutades svinnprojektet officiellt – men produktionssvinnet har fortsatt att sjunka. Nu är anläggningen nere på bara 4 procent. Totalt innebär det en minskning med nästan 75 procent över fyra år.

– Jag tror att projektet verkligen har satt rot i organisationen eftersom så många olika verksamheter var inblandade. Det är väldigt roligt att se hur det kritiska tänket fortsätter att göra nytta, säger Robert Hallgren.

Svinnprojektet i Hällefors

Svinnprojektet i Hällefors startades 2013. Satsningen har hittills gett ett minskat produktionssvinn på cirka 75 procent. På sista raden ger det en besparing på drygt 8,5 miljoner kronor per år, utöver de miljömässiga fördelarna.

Se vår film!

På Spendrups vill vi sluta våra kretslopp på alla områden – från energiförbrukning till förpackningar. Här ser du filmen om hur vi arbetar cirkulärt.