Det cirkulära tänket på flaska

På Spendrups vill vi sluta våra kretslopp på alla områden – från energiförbrukning till förpackningar. Följ oss på vägen mot en cirkulär affärsmodell.


Den cirkulära ekonomin är ett hett begrepp i dag. Men för Spendrups och stora delar av dryckesbranschen är det snarare en tradition.

– Titta bara på pantsystemet. Hur länge har vi inte samarbetat med våra kunder för att återvinna förpackningar i glas, aluminium och PET-plast?, säger Sisko Nautsch-Rönnmark, koncernansvarig kvalitets- och miljöchef på Spendrups.

För Spendrups handlar den cirkulära ekonomin om resurshushållning för klimatets skull. Målet är att utnyttja resurser som uppstår i verksamheten och göra dem till mer än avfall.

– Vår dravanläggning där vi använder restprodukter som energikälla har till exempel två stora miljöfördelar: Dels gör den oss mindre beroende av fossil olja, och dels minimerar den våra avfallsvolymer, fortsätter Sisko Nautsch-Rönnmark.

Cirkulärt når nytt

De senaste åren har Spendrups cirkulära tänk nått nya delar av verksamheten. Fokus ligger på att minska utsläppen av koldioxid från bryggeriernas oljepannor, eftersom de är verksamhetens största klimatbelastning. Två av insatserna är vår unika dravförbränningsanläggning och vår biogasanläggning som gör avloppsvatten till energi. Och resultaten av klimatarbetet har inte låtit vänta på sig.

– Under de senaste tio åren har vi halverat våra koldioxidutsläpp per liter tillverkad dryck. För 2017 är målet att minska dem med ytterligare 50 procent. På några års sikt räknar vi med att uppnå det slutliga målet på max 10 gram koldioxidutsläpp per liter producerad dryck, säger Sisko Nautsch-Rönnmark.

Cirkulärt på Spendrups

1. Dravförbränningsanläggningen i Grängesberg

Drav utgör huvuddelen av Spendrups restprodukter. Varje år producerar vi drygt 180 miljoner liter öl, vilket innebär dravrestprodukter på drygt 30 000 ton. Spendrups är först i världen med att ta vara på draven och förädla den till biobränsle på detta sätt.

”Det här är ett unikt pilotprojekt som vi sjösatte 2015. Målet är ett fullständigt utnyttjande av vår drav och vi är fortfarande i intrimningsfasen. Målet är att komma förbi de sista barnsjukdomarna under 2017”, säger Sisko Nautsch-Rönnmark.

2. Biogasanläggningen i Grängesberg

I Grängesberg finns även en biogasanläggning som verksamhetens avloppsvatten går igenom innan det släpps iväg till reningsverket. Ur avloppsvattnet utvinns biogas som sedan kan användas i verksamheten. 

3. Kommande projekt: Återvunnen kolsyra

När Spendrups gör öl skapar jäsningsprocessen både alkohol och kolsyra. Den kolsyran är en restprodukt som går till spillo, samtidigt som vi köper in kolsyra till våra läskedrycker. Vi håller nu på att utreda hur vi kan använda kolsyran som skapas i våra egna jäsningsprocesser till våra andra drycker.

Så minskar vi svinnet!

För fyra år sedan var produktionssvinnet på Spendrups bryggeri i Hällefors stort. Här kan du läsa om hur vi minskade produktionssvinnet med nästan 75 procent.