Transporter i fokus

I vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen spelar transporterna en nyckelroll. I dag står Spendrups egna transporter för cirka 20 procent av de totala koldioxidutsläppen från kundtransporterna. Målet är att Spendrups egna lastbilsflotta på sikt ska bli oberoende av fossila bränslen.

Fossilfritt bränsle

Genom att tanka förnybart och effektivisera våra transporter har vi under 2016 minskat utsläppen per liter distribuerad dryck med 14 procent – 63 procent av våra egna kundleveranser kördes med fossilfritt bränsle. Redan 2009 började vi med icke-fossila bränslen. 2015 gick hälften av våra distributionsbilar på 100 procent RME (Rapsmetylester) / FAME (Fettsyrametylester, Fatty Acid Methyl Esters). Det är ett bränsle som är baserat på rapsolja. Under 2016 och 2017 har vi gått över till HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Precis som RME/FAME är HVO ett helt fossilfritt bränsle, men utsläppsvärdena är avsevärt lägre.

Effektiva transporter

Ett annat sätt att minska utsläppen är att effektivisera transporterna. På Spendrups samtransporterar vi i så stor utsträckning som möjligt. Vi använder även ett ruttplaneringssystem för att få fram kortast möjliga leveransrutt med högsta möjliga fyllnadsgrad. Vi ser kontinuerligt över distributionen för att se var vi kan göra förbättringar och göra rutterna än mer effektiva.  

Från lastbil till ledning

Vid källorna i Loka planerar vi för ett nytt sätt att minska Spendrups transportbehov: vattenledningar som ska gå direkt från källorna hela vägen till bryggeriet i Hällefors. I dag kör under högsäsong åtta lastbilar varje dag från Lokakällorna till Hällefors och tillbaka – var och en med cirka 40 000 liter vatten i tankarna. Genom att dra ledningar från källorna blir de här transporterna överflödiga. Den här lösningen beräknas minska våra koldioxidutsläpp med 100 ton per år.

Koldioxidutsläpp från kundleveranser (g) per liter distribuerad dryck

Diagrammet visar utsläppen från alla våra kundleveranser, det vill säga även sådana transporter som sker med externa partner. Under 2016 minskade dessa utsläpp med 14 procent, , vilket innebar att vi överträffade vår mål för 2016. Genom ökad användning av biodrivmedel räknar vi med att senast till år 2020 kunna minska utsläppen ytterligare, till 20 gram CO2 per liter dryck.

Läs mer!

Målet är att vår egen lastbilsflotta på sikt ska bli oberoende av fossila bränslen. Läs mer om hur vi synar transporterna här.