Våra förpackningar påverkar miljön

Våra förpackningar har ofta större miljöpåverkan än själva drycken i sig. Genom livscykelanalyser bedömer vi skillnaden mellan olika förpackningar för att hitta möjliga förbättringar.

En sådan analys av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att återvinningsgraden spelar större roll för en förpacknings miljöpåverkan än förpackningsmaterialet i sig. Med cirka 1,5 miljarder pantade burkar och flaskor varje år är svenska konsumenter bland de bästa i världen på källsortering. Mellan 80 och 95 procent av alla aluminiumburkar, PET-flaskor och glasflaskor återvinns. Som medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier är Spendrups delägare i Returpack och Svensk Glasåtervinning, som ansvarar för pantsystemen för dryckesförpackningar. Det återvunna materialet används till nya förpackningar, vilket minskar användningen av såväl råmaterial som energi.

Under senare år har det inom branschen bedrivits ett arbete för att minska PET-flaskornas miljöpåverkan. Resultatet är ny teknik som möjliggör mer återvunnet material i PET-flaskorna. Dagens PET-flaska är lätt, tålig och består till 50 procent av återvunnen plast. Sammantaget innebär detta en minskning av nyproducerad plast om 2 500 ton per år.

Så här går det till när vi återvinner våra PET-flaskor:

Under 2016 investerade vi i nya produktionslinjer i Grängesberg, bland annat för att kunna vara flexibla i vårt val av förpackningar. Investeringen innebär att vi kan producera både plast- och glasförpackningar i samma produktionslinje. Spendrups följer noga utvecklingen av nya förpackningstyper för att hitta de alternativ som belastar miljön så lite som möjligt.

Fördelning av förpackningsslag

Sålda volymer (%)

2016

2015

PET

41

42

Aluminiumburk

37

36

Returglas

7

8

Engångsglas

7

6

Fat

5

5

Övrigt

3

3

Fördelningen av förpackningsslag ligger i stort sett på samma nivåer som föregående år.

Läs mer!

Spendrups energi- och materialbalans visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder.