Våra in- och utflöden

Spendrups energi- och materialbalans 2016 visar hur koncernens inköp av råvaror, förpackningar, energi och vatten används till att producera och leverera drycker till våra kunder. 

Se tabellerna nedan för exakta specifikationer.

Inflöde:

Energianvändning i produktion (MWh)

2016

2015

Total

115 156

113 730

Förnybar energi

  

El

47 150

47 816

Biogas

0*

112

Fjärrvärme (delvis)

2 013

1 364

Drav/trä

27 350

33 866

Torkning av drav

−9 026

−11 176

Icke förnybar energi

  

Olja

47 669

41 748

*Under 2016 försämrade driftstörningar möjligheten att utnyttja biogasen.

  

Livsmedelsråvaror och ingredienser (ton)

2016

2015

Total

55 264

52 750

Processmaterial och kemikalier (ton)

2016

2015

Total

1 659

1 704

Övriga transporter (ton CO2)

2016

2015

Total

7 179

7 213

Intransporter av gods

5 693

5 632

Interna transporter

385

517

Tjänstebil

681

667

Företagsbil

420

397

Förpackningsmaterial (ton)

2016

2015

Total

35 744

36 501

Förnybara material

  

Papp, wellpapp, etc

2 372

2 252

Icke förnybara material

  

Glas

20 585

21 238

PET

5 799

6 057

Plast

1 425

1 553

Metall

5 502

5 323

Övrigt

61

78

Vattenanvändning (m3)

2016

2015

Total

1 307 185

1 268 118

Kommunalt

1 177 305

1 136 769

Egna källor

129 880

131 349

Utflöde:

Kundtransporter (ton CO2)

2016

2015

 

6 826

6 974

Tillverkade produkter (milj liter)

2016

2015

Total

374,3

373,9

Öl

184,9

179,8

Läsk/stilldrink/cider

101,7

102,2

Vatten

87,7

91,9

Restprodukter och avfall (ton)

2016

2015

Total

19 223

19 486

Avfall till återvinning

18 246

18 307

Avfall till energiutgivning

730

750

Avfall till deponi

211

376

Farligt avfall

36

53

Avlopp

2016

2015

Total volym (m3)

905 316

874 136

COD (ton)

711

795

BOD (ton)

321

334

CO2-utsläpp från produktion (ton)

2016

2015

Total

12 814

11 126

Oljepannor

12 736

11 094

El

0

0

Fjärrvärme

78

32

Den totala energianvändningen har ökat under året. Ökningen beror till stor del på intrimningsproblem i dravförbränningsanläggningen under 2016.

Specifikation energianvändning och utsläpp

 

Förbrukning MWh

 

Utsläpp (ton CO2)

 

Förnybar energi

2016

2015

2016

2015

El (vattenkraft)

47 150

47 816

0

0

Biogas

0

112

0

0

Fjärrvärme (delvis förnybar)

2 013

1 364

78

32

Drav och trä

27 350

33 866

0

0

     

Icke förnybar energi

    

Olja

47 669

41 748

12 736

11 094

Diesel MK1

4 154

4 568

1 062

1 552

Bensin

152

112

39

29

Totalt:

128 488

129 586

13 915

12 707