Produktion & Transport

Vårt miljöarbete fokuserar särskilt på minskad klimatpåverkan och optimerad resursanvändning. Vår övergripande och långsiktiga vision är att uppnå en fossilfri produktions- och transportverksamhet.

Produktion

Spendrups miljöpåverkan

Transport

Fossilfritt bränsle i fokus

Förpackning

Återvinning prioriterat

Leverantörskedja

Så minskar vi vår påverkan

Energi- och materialbalans

Från råvara till levererad dryck