Ekologiska produkter

Hållbarhet blir allt viktigare för våra kunder och konsumenter. Efterfrågan på ekologiskt öl är tydlig och växande.

Intresset för ekologiska drycker har vuxit snabbt de senaste åren, liksom utbudet på marknaden. Det som tidigare varit en nischprodukt har blivit ett viktigt alternativ för konsumenterna. Det är en utveckling som vi bedömer kommer att hålla i sig. Under 2016 lanserade vi flera nya ekologiska öl, den ekologiska cidern Briska Sunny Apple, en ekologisk julmust från Nygårda samt en ekologisk blanddryck: The Banana project, under varumärket Liquid industries. Under 2016 lanserade vi Brutal Brewing Cirrus The Cloudy Lager och ekologisk Grängesberg lättöl. Dessutom blev hela Melleruds ölsortiment ekologiskt.

Spendrups har i dag 15 olika ekologiska ölsorter. Detta innebär att vi har ökat vårt ekologiska sortiment med 90 procent under året. Spendrups är därmed en av de största aktörerna inom ekologisk öl med bland annat Pistonhead Kustom Lager, Norrlands Guld ljus, Brutal Brewing Hale to Nothing, Mariestads Dunkel, Melleruds Utmärkta Pilsner, Melleruds Klassiska Ale och Bistro Lager.

En av våra viktigaste kunder, Systembolaget, har satt målet att 10 procent av deras totala försäljning ska vara ekologisk 2020. Spendrups dotterbolag Spring Wine & Spirits hade under året 65 ekologiska viner, vilket motsvarade cirka 18 procent av vårt sortiment. Det motsvarar en ökning från året innan med 33 procent. Spring Wine & Spirits har målet att 15 procent av vinerna ska vara ekologiska 2020. Det målet uppnåddes under 2016 och målet för 2020 kommer därför att utvärderas.

Ekologiskt sortiment

2016

2015

Antal ekologiska viner

65

46

Andel av försäljningen

17,5 %

12,7 %

Volymökning jmf med föregående år

33 %

104 %

   

Antal ekologiska öl

15

6

Andel av försäljningen

3,6 %

1,9 %

Volymökning jmf med föregående år

90 %

14 %

Ekologisk produktion

Korn är en känslig och svårodlad gröda och ibland är kvaliteten på skörden låg. Det gör tillverkningen svårare, men innebär inte att kvaliteten på ölet sjunker. Ekologisk odling och produktion är också mer komplex – bland annat måste alla råvaror odlas utan användning av kemiska bekämpningsmedel och inga konserveringsmedel får tillsättas i produkten. Detta innebär ökade kostnader till följd av omställningar i produktionen. Under året gjordes investeringar för att genomföra dessa omställningar.

Tillgången på råvaror är en utmaning för produktionen av ekologiskt öl. I dag kommer 100 procent av det ekologiska kornmalt som Spendrups använder från Sverige. Tillgången behöver dock bli bättre, vilket vi arbetar för tillsammans med andra aktörer.