Årliga kundundersökningar

Varje år utför vi kundundersökningar som ger svar på hur våra kunder uppfattar oss som företag, vårt sortiment och våra drycker.

Vi deltar sedan några år i den årliga Butiksbarometern, som mäter butikernas attityder gentemot olika dagligvaruleverantörer. Sedan 2014 deltar vi även i Kedjebarometern, en liknande undersökning som mäter attityderna till leverantörerna hos de centrala funktionerna inom kedjorna (till exempel inköpare). 

Spendrups har stärkt sitt resultat i undersökningarna under de senaste åren. Resultaten visar tydligt att kunderna uppskattar våra initiativ för att förändra dryckeskategorin. Undersökningen för 2016 beräknas vara klar runt halvårsskiftet 2017.

Kundernas och konsumenternas synpunkter är viktiga för oss och visar om en vara levererar enligt förväntningar och krav. Det vill säga om vi levererar den höga kvalitet som vi förutsatt oss.

Vi värdesätter reklamationer

Vi för en löpande dialog med våra kunder och konsumenter, och är måna om att ta vara på reklamationer.

Synpunkter från våra kunder och konsumenter ger oss värdefull information i vårt arbete med ständiga förbättringar. Resultatet från alla inkomna reklamationer följs upp och vi ser en minskande trend över åren.

Antal reklamationer per 100 miljoner förpackningar