Alkoholhaltiga drycker medför ansvar

Spendrups vill att alkoholhaltiga drycker ska vara en smakupplevelse som avnjuts med ansvar.

Det är viktigt att alkohol inte brukas av minderåriga. Vi tillämpar branschens rekommendationer kring marknadsföring. Alltså riktar vi inga marknadsaktiviteter kring alkoholhaltiga drycker till personer under 25 år.

Vi stödjer bland annat initiativ som syftar till att förebygga skadeverkningarna av en osund alkoholkonsumtion. ”Prata om alkohol” är ett initiativ av Sveriges Bryggerier som bygger på ett material för samtalsbaserad undervisning på högstadie- och gymnasienivå, med syfte att ge ungdomar redskap att hantera social press och grupptryck när det gäller alkohol.

Vi tar också avstånd från olaglig försäljning och från alkoholförtäring i samband med bilkörning. Samma ansvar som vi tar gentemot konsumenter, vill vi ta i förhållande till myndigheter, leverantörer, affärspartners och konkurrenter.

Vår affärsetiska kod är tydlig, försäljning av alkoholhaltiga produkter medför ett ansvar för oss.

Vi främjar en god mat- och dryckeskultur

Som huvudsponsor till Årets Kock vill vi bidra till den svenska matkulturen. Vår ambition med samarbetet är att framhålla dryckens självklara och positiva del av matupplevelsen, och att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och utveckling av våra produkter.

Läs mer!

Klicka här för att läsa Spendrups affärsetiska uppförandekod.